[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]


Aija Lund

Olen Kokemäeltä kotoisin oleva erityispedagogi ja erityisluokanopettaja sekä opinto-ohjaaja. Olen valmistunut Turun yliopistosta kasvatustieteen maisteriksi, pääaineenani erityispedagogiikka. Erilliset erityisopettaja- ja opo-opinnot olen suorittanut Jyväskylän yliopistossa. 

Olen myös yhteiskuntatieteiden maisteri (hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma/Tampereen yliopisto) sekä filosofian maisteri (pääaine: digitaalinen kulttuuri/Turun yliopisto).

Työhistoriani koostuu pääosin (erityis)opetuksesta, ohjauksesta sekä projektihallinnasta ja sisällöntuottamisesta.

Lukitestaus

 
Lukitestaus
 
Lukitestauksen tarve, sisältö ja hinta riippuvat siitä, mihin tietoa mahdollisesta lukihäiriöstä tarvitaan, ja millaista lausuntoa edellytetään. Tarvitaanko lukilausuntoa esimerkiksi tukitoimenpiteisiin tai erityisjärjestelyihin vai haluaako asiakas/huoltaja saada selville, aiheutuvatko oppimisen hankaluudet mahdollisesti lukihäiriöstä.
 
 
Luki-yksilötesti

Kun lukilausunto tarvitaan esimerkiksi ylioppilaskirjoituksia, pääsykokeita tai autokoulua varten, täytyy varata aika yksilötestiin. Aika varatessa tulee kertoa, mihin tarkoitukseen todistusta tarvitaan. Testaukseen on syytä varata aikaa 1,5-3 tuntia. Lausunto tulee postitse asiakkaan kotiin kahden viikon kuluessa. Lausunnon saa testaustilanteessa vain poikkeustapauksessa.

- lukitesti, esimerkiksi oppilaitoksen tukitoimenpiteitä varten

- lausunto Ylioppilastutkintolautakuntaa varten (https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Sairaus/fi/fi_luki_maarays.pdf)

- lausunto mopo- tai autokoulua varten (aikapaineeton tai suullinen teoriakoe)

- maahanmuuttajien lukitesti

 
Pikalukitesti

Pikalukitesti ei ole lukitesti, vaan lista asioista, jotka usein liittyvät oppimisvaikeuksiin. Pikalukitestin voi tehdä itse verkossa, esimerkiksi Erilaisten oppijoiden liiton sivuilla. 

Tee pikalukitesti:

Jos yli puolet kohdista tuntuvat sopivan Sinuun, suosittelen asian tarkempaa selvittelyä, esimerkiksi luki-yksilötestiä. 

 

Lukiseula

Lukiseula on ryhmässä tehtävä seulatesti, joka antaa suuntaa mahdollisista lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksista. Yksityisesti tehtävä seulatesti on yleensä maksullinen.