Tervetuloa sivuilleni!

89037671_228253138224284_8490153568181944320_n

Lukitestaus ja yksityisopetus – Tmi Aija Lund tarjoaa seuraavia palveluja:

– lukitesti ja -lausunto lapsille, nuorille ja aikuisille (myös maahanmuuttajataustaisille)
– luki-testi ja -lausunto autokoulua ja Ylioppilastutkintolautakuntaa varten
– matematiikan taitojen testi
– yksityisopetus ja etäopetus

– erityisopetus (yksilö- ja ryhmämuotoisena)
– koulutus ja konsultaatio.

Toimialue: Helsinki (pääkaupunkiseutu) ja Kokemäki (Satakunta), mutta sovittaessa myös muualla Suomessa.

Olen Kokemäeltä kotoisin oleva erityispedagogi ja erityisluokanopettaja sekä opinto-ohjaaja. Olen valmistunut Turun yliopistosta kasvatustieteen maisteriksi, pääaineenani erityispedagogiikka. Erilliset erityisopettaja- ja opo-opinnot olen suorittanut Jyväskylän yliopistossa.

Olen myös yhteiskuntatieteiden maisteri (hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma/Tampereen yliopisto) sekä filosofian maisteri (pääaine: digitaalinen kulttuuri/Turun yliopisto). Työhistoriani koostuu pääosin (erityis)opetuksesta, ohjauksesta sekä projektihallinnasta ja sisällöntuottamisesta.

Olen työskennellyt pitkään Turun kristillisessä opistossa ja Sataedussa. Tällä hetkellä olen HEROssa (Helsingin seudun erilaiset oppijat) erityisopetuksen asiantuntijana. Olen ollut myös kouluttamassa useissa oppilaitoksissa (esim. VESO-päivät) sekä järjestöissä ja yhdistyksissä (VST, KSL, JHL, Kansanopistoyhdistys, TSL jne.).

Aija Lund
puh. 040 540 5220
info@lukitestaus.fi

Bulevardi 24
00120 Helsinki

Härkisuontie 41
32800 Kokemäki

Seuraa somessa

Facebook

Instagram

- lukitestausjayksityisopetus

Oppilaani kertoi, että ahmatti on hänen suosikkijuttunsa koulussa 🦖 sen avulla oppii tunnistamaan sanoja ja oppii uusia käsitteitä 🦕 #oppimisenilo #opiuutta #oppiiuusiaasioita #käsite #sana #oppilas #opettaja #yhdessäoppien #erkkaope #erityisopetus #tuki #yksityisopetus #lukitesti #lukitestaus @muotiliikebelladonna @lukitestausjayksityisopetus

LUKITESTAUS

Lukitestauksen tarve, sisältö ja hinta riippuvat siitä, mihin tietoa mahdollisesta lukihäiriöstä tarvitaan, ja millaista lausuntoa edellytetään. Tarvitaanko lukilausuntoa esimerkiksi tukitoimenpiteisiin tai erityisjärjestelyihin vai haluaako asiakas/huoltaja saada selville, aiheutuvatko oppimisen hankaluudet mahdollisesti lukihäiriöstä.

Luki-yksilötesti

Kun lukilausunto tarvitaan esimerkiksi ylioppilaskirjoituksia, pääsykokeita tai autokoulua varten, täytyy varata aika yksilötestiin. Aika varatessa tulee kertoa, mihin tarkoitukseen todistusta tarvitaan. Testaukseen on syytä varata aikaa 1,5-3 tuntia. Lausunto tulee postitse asiakkaan kotiin kahden viikon kuluessa. Lausunnon saa testaustilanteessa vain poikkeustapauksessa.

– lukitesti,ja lausunto tukitoimenpiteitä ja/tai erityisjärjestelyjä varten (esim. pääsykoe)
– lukitesti ja lausunto Ylioppilastutkintolautakuntaa varten
– lukilausunto mopo- tai autokoulua varten (aikapaineeton tai suullinen teoriakoe)
– lukitesti maahanmuuttajataustaisille

Pikalukitesti

Pikalukitesti ei ole lukitesti, vaan lista asioista, jotka usein liittyvät oppimisvaikeuksiin. Pikalukitestin voi tehdä itse verkossa (ilmaiseksi).

Lukiseula

Lukiseula on ryhmässä tehtävä seulatesti, joka antaa suuntaa mahdollisista lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksista. Yksityisesti tehtävä seulatesti on yleensä maksullinen.

MATEMATIIKAN TAITOJEN TESTAUS

Matematiikan taitojen testaukseen käytetään standardoituja testejä, joissa yksilön suorituksia voidaan verrata ikätason mukaan. Numeeristen tulosten lisäksi testattava saa lausunnon sekä suosituksia harjoitteluun.

Matematiikan testit auttavat löytämään taidonpuutteita: kompastuskiviä, joita voivat olla esimerkiksi

– “kielelliset” (matemaattisten käsitteiden ja symbolien muistaminen tai ymmärtäminen)
– “havaintopohjaiset” (numeroiden ja laskumerkkien havaitseminen ja lukeminen, kappaleiden ryhmittely)
– “tarkkaavaisuuspohjaiset” (lukujen kopioiminen oikein, lainausten muistaminen, laskumerkkien huomioiminen)
– sekä “matemaattisiin” taitopuutteisiin liittyvät (kertotaulut, laskusäännöt, lukujonotaidot) vaikeudet

Matematiikan vaikeudet ilmenevät hyvin erilaisina ja eritasoisina yksilöstä riippuen. Henkilöä, jolla on matematiikan vaikeuksia, voidaan tukea tarpeisiin vastaavilla tukitoimilla ja opetusmenetelmillä, muun muassa konkretisoimalla ja havainnollistamalla esineiden, oppimisvälineiden tai piirtämisen avulla ja tuomalla esiin oppijan omia vahvuuksia sekä matematiikan tärkeyttä arjessa.

YKSITYIS- JA ETÄOPETUS

– yksityisopetus tarpeiden mukaisesti (peruskoulun ja lukion aineet)
– erityisopetus
– opiskelutekniikat
– pääsykoevalmennus
– tukiopetus
– myös etäopetus

– RYHMÄMUOTOINEN OPETUS / PARIOPETUS

– Kansalaisopistot
– Yhdistykset
– Kirjastot
– Erityisoppilaitokset
– Vankilat

KOULUTUS JA KONSULTAATIO

Tarjoan sekä valmiita koulutuspaketteja eri laajuisina (alla esimerkkejä teemoista) että tilauskoulutuksia asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Tarjolla on myös maksullista konsultaatiota (puhelimitse tai sovittu tapaaminen).

– TILAUSKOULUTUKSET
– KOULUTUSPAKETIT

– Luki-vaikeus ja sen ilmeneminen
– Luki-pulman tunnistaminen ja puheeksi ottaminen

– Lukitestaus
– Tunnistamalla tukea oppimiseen
– Oppimisvaikeudet kouluttajan haasteena
– Miten otan lukivaikeuksisen huomioon koulutuksessani/ohjauksessani?
– Opiskelijaystävälliset aineistot ja menetelmät sekä apuvälineet

– Vieraiden kielten oppimisvaikeudet & tukitoimenpiteet
– Matematiikan vaikeudet & tukitoimenpiteet
– Kielivaikeuksien erottaminen luki-pulmista
– Tekstimateriaalin opettaminen ja sisäistäminen
– Luetunymmärtämisen vaikeus & kuntouttaminen
– Koulutuksen metodivalinnat

– MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET

– Maahanmuuttajataustaisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen
– Hitaasti oppiva maahanmuuttaja – kielen oppimista toiminnallisin menetelmin
– Harjoituksilla tukea (omaehtoiseen) oppimiseen

OTA YHTEYTTÄ

Tietosuojaseloste
(pdf-tiedosto)

Aija Lund
puh. 040 540 5220
info@lukitestaus.fi

Bulevardi 24
00120 Helsinki

Härkisuontie 41
32800 Kokemäki